Học viện Tài chính công bố điểm thi xét tuyển 2017

Điểm xét tuyển vào trường học viện tài chính năm 2017. Theo đó, điểm xét tuyển cao nhất 23 điểm. Chi tiết điểm xét tuyển các ngành như sau:

Học viên Tài chính thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 của Học viện Tài chính như sau:

STT

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Mức điểm nhận ĐKXT

Ghi chú

1

Tài chính ngân hàng

52340201

A00, A01,

18,00

52340201D

D01

18,00

2

Kế toán

52340301

A00, A01

18,00

52340301D

D01 18,00

3

Quản trị kinh doanh

52340101

A00, A01, D01 18,00

4

Hệ thống thông tin quản lý

52340405 A00, A01

18,00

52340405D D01

23,00

Môn Toán nhân đôi

5

Ngôn ngữ Anh

52220201 D01 23,00

Môn Anh Văn nhân đôi

6

Kinh tế

52310101 A01, D01

18,00

Ghi chú:

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

 >>> Tham khảo thêm: Những giấy tờ thí sinh cần phải nộp khi biết mình trúng tuyển đại học.

Tổng hợp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*