Thêm 9 trường quân đội tuyển nguyện vọng bổ sung

Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đào tạo ĐH quân sự vào các trường quân đội năm 2018.

Cụ thể, có 9 trường, học viện tuyển sinh bổ sung hệ quân sự với tổng chỉ tiêu là 52.

Trong đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển bổ sung nhiều nhất với 14 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân với mức điểm nhận hồ sơ thấp nhất là 18,7.

Trường Sĩ quan Thông tin tuyển bổ sung 8 chỉ tiêu ngành Chỉ huy tham mưu thông tin với mức điểm nhận hồ sơ là 18,30.

Trường Sĩ quan Chính trị tuyển bổ sung 8 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự cũng tuyển 7 chỉ tiêu.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển bổ sung 6 chỉ tiêu ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tuyển sinh bổ sung 3 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp.

Trường Sĩ quan Phòng hóa tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học.

Học viện Phòng không – Không quân tuyển bổ sung 2 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Hàng không.

Học viện Khoa học quân sự chỉ tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu vào ngành Ngôn ngữ Anh với mức điểm nhận hồ sơ là 17,54 điểm.

Thông tin cụ thể về số lượng chỉ tiêu tuyển bổ sung và mức điểm nhận hồ sơ cho các ngành quân sự của các trường như sau:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*