Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

Ký hiệu: HCB (phía Bắc), HCN (phía Nam)

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

Ngành học

Mã Ngành

Khối xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học

  

  

250

Thí sinh phía Bắc (quy ước):

– Công nghệ thông tin

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D480201

A, A1

150

Thí sinh phía  Nam (quy ước):

– Công nghệ thông tin

– Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D480201

100

Gửi đào tạo ngoài ngành Công an:

  

  

30

– Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng

A, A1

20

– Học viện Kỹ thuật Mật mã

A

10


– Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

– Thí sinh dự tuyển phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Vùng tuyển sinh: Toàn quốc.

– Gửi đào tạo ngoài ngành Công an: Xét chọn trong số dự tuyển vào trường để gửi đào tạo

Phung Thanh – Theo ĐH Kỹ Thuật Hậu Cần CAND

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*